Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

De leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap uit de Franse revolutie weerspiegelde de politieke ideologie in de Nederlanden na de komst van de Fransen.

In het kader van de festiviteiten van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden verschijnt in september 2013 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. De Nederlanden in de Franse Tijd van Jan J.B. Kuipers. Dit rijk geïllustreerde boek geeft een boeiend overzicht van een roerige periode in de geschiedenis van de Lage Landen.

De leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap uit de Franse revolutie weerspiegelde de politieke ideologie in de Nederlanden na de komst van de Fransen. De Franse tijd (1794-1815) vertoont in de geschiedenis van België en
Nederland overeenkomsten en aanzienlijke verschillen. Het Zuiden werd ingelijfd, Nederland kwam pas in 1810 onder de keizerlijke knoet van Napoleon, na veelbewogen perioden als de Bataafse Republiek, Bataafs Gemenebest en Koninkrijk Holland. De gevolgen waren blijvend. Beide landen zouden in hun huidige vorm zonder de Franse tijd niet bestaan.

Kortstondig behoorden Nederland en België tot een revolutionair begonnen wereldrijk, dat ingrijpende hervormingen bracht zoals scheiding van kerk en staat, invoering van de burgerlijke stand, een onafhankelijke rechterlijke macht en parlementaire democratie. De schaduwzijden waren enorm: Franse uitplundering, economische ruïne, onderhoud van hongerige en haveloze troepen, burgeroorlog, invasies, het sterven van duizenden soldaten in den vreemde. Vrijheid Gelijkheid, Broederschap behandelt de macro-ontwikkelingen én de menselijke factoren van ambitie, verraad, staatsgrepen, oorlogsellende, hielenlikkerij en onverzoenlijk verzet. Het boek belicht eveneens de voorgeschiedenis: de Brabantse Omwenteling in het Zuiden en de Patriottentijd in het Noorden. Ook komt de ongelukkige hereniging van Noord en Zuid aan de orde, uitlopend op de Belgische Revolutie van 1830.

Jan J. B. Kuipers (1953) publiceerde meer dan vijftig boeken voor volwassenen en kinderen, zowel non-fictie als
fictie, het merendeel over histori sche en/of archeologische onderwerpen.

Jan J.B. Kuipers,
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. De Nederlanden in de Franse Tijd,

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.904.5, prijs € 29,95 – 160 pagina’s.

Schrijf je in voor TOEN!