Walhalla: Hiernamaals van de Vikingen

Door Elise van der Horst

We zijn niet altijd bang geweest om te sterven, al was dat natuurlijk afhankelijk van wat we verwachtten dat er na de dood kwam. Veel culturen kenden naast een ‘hemel’ ook een soort ‘hel’, en daar wilde je niet terecht komen. Gelukkig kon jij zelf, of anders je nabestaanden, dingen doen die invloed uitoefenden op je lot in het hiernamaals.

Het Walhalla en Helheim

De Vikingen kenden bijvoorbeeld het Walhalla. Het Walhalla was het rijk van de god Odin, en werd voorgesteld als een enorme zaal waar het voortdurend feest was. Er was vlees, honingwijn, en muziek. Voorwaarde om in het Walhalla te komen was dat je een heldhaftige, dappere krijgersdood was gestorven. Odin’s walkuren zochten op het slagveld de waardigst gesneuvelde krijgers uit, en namen hen mee naar het Walhalla. Je kunt je voorstellen dat dit voor de Vikingen een goede motivatie was om zichzelf dapper te onderscheiden in de strijd. Misschien is het succes van de Vikingen ook wel gedeeltelijk door deze instelling te verklaren.

Godin Freya

De strijders die niet waren uitverkoren door de walkuren vielen onder de hoede van de godin Freya. De vrouwen overigens ook, want het Walhalla was alleen voor mannen toegankelijk. Freya nam hen mee naar Fólkvangr, naar haar eigen paleis Sessrumnir. Er is niet heel veel bekend over dit oord. Volgens gedeeltes in de Gylfaginningzouden er voortdurend liefdesliederen gespeeld worden. Dit wekt de indruk dat het geen onaardige plek was om je hiernamaals door te brengen.

De godin Freya (Bron: Wikimedia Commons)

De godin Freya (Bron: Wikimedia Commons)

De hel

Sterven aan ziekte of ouderdom was de grote nachtmerrie van de Vikingen. Dan kwam je namelijk terecht in Helheim(of ‘Niflhel’), het domein van de godin Hel. Het was een plek van lijden en doffe ellende. Koud, donker en mistig, zonder uitweg. Er zijn bronnen die beweren dat sommige edelen zich op hun sterfbed lieten doorboren met speren, om maar dit vreselijke lot te kunnen ontlopen.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan onze collega’s van Kennislink

[bol_product_links block_id=”bol_55eef7de578a9_selected-products” products=”9200000024830824,9200000025984259,9200000040226032″ name=”Vikingen” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”427″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Denise Parengkuan

Denise Parengkuan (1991) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in Amerikaanse en internationale geschiedenis. Daarnaast heeft ze sinds kort haar eigen tekstbureau 'Talent voor Teksten'. Voor vragen/opmerkingen kunt u haar altijd bereiken op info@talentvoorteksten.com.

More Posts - Website

1 Reactie op Walhalla: Hiernamaals van de Vikingen

Schrijf je in voor TOEN!