Weekendtip: Identiteit in de negentiende-eeuwse stad

In Proost op de Wetenschap-lezing laat Tymen Peverelli zien hoe 19e-eeuwse stadbewoners in de Lage Landen omgingen met de opkomst van het nationalisme. Wanneer en hoe gingen zij zichzelf als Belg of Nederlander beschouwen? 

Wat?

In deze tijden van globalisering lijken natiestaten onder druk te staan. Steden hebben daarentegen de toekomst: een almaar groeiend gedeelte van de wereldbevolking is stadbewoner en gemeentebesturen profileren zich steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel. In de negentiende eeuw was deze verhouding precies andersom. De natiestaat breidde zijn invloed uit, vaak ten koste van de autonomie van de steden. De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Overal in Europa raakten mensen gegrepen door vaderlandsliefde en probeerden hier uiting aan te geven via onder andere standbeelden, musea en spektakels.

Dit gebeurde echter niet overal op een identieke manier. In deze lezing zoomt Tymen Peverelli, promovendus geschiedenis en docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam, in op een bijzondere plaats: Maastricht. Als een stad aan de meest zuidelijke grens van Nederland was de blik van zijn inwoners lange tijd veel meer gericht naar steden in België dan naar het noorden van het land. Hoe werd hun wereldbeeld gedurende de eeuw beïnvloed door het nationalisme? En hoe verenigden zij hun nationale identiteit met hun verbondenheid met de stad?

leobelgicus

Nederland en België samen in 1609. bron: wikimedia commons

Proost op de wetenschap

Dit voorjaar vervolgt SPUI25 haar reeks lezingen door jonge onderzoekers onder een nieuwe titel: ‘Proost op de wetenschap’, waarin promovendi of pas gepromoveerde onderzoekers een korte lezing houden over hun onderwerp van onderzoek. Er wordt ervoor gezorgd dat je dorst naar kennis gelest wordt.

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Wanneer?

vrijdag 18 maart 2016 van 17:00 tot 18:00

Waar?

Spui 25

Spui 25-27

1012 WX Amsterdam

Nederland

Doelgroepen?

Jongeren, Volwassenen

Kosten?

Gratis (aanmelding wel verplicht)

Meer info?

Website spui 25

Schrijf je in voor TOEN!