Willem van Oranje, De jonge prins als edelman en militair

Willem van Oranje, De jonge prins als edelman en militair voegt een onmisbare dimensie toe aan het gangbare beeld van Willem van Oranje.

 

Het vertrouwde beeld van Willem van Oranje is de oudere staatsman die optrad als de leider in de Opstand in de Nederlanden. In Willem van Oranje, De jonge prins als edelman en militair laten historici Jeroen Punt en Louis Sloos zien dat zijn hele jeugd in het teken stond van de ontwikkeling tot militair-staatsman maar dat hij zeker niet was voorbestemd om als leider van een rebellie op te treden tegen de Spaanse koning Filips II. Aan het hof van diens vader Karel V had Willem juist een groot deel van zijn opleiding afgelegd en in zijn leger had hij gestreden tegen de Fransen.

Vormende jaren

De auteurs concluderen dat deze vormende jaren onmisbaar zijn geweest voor zijn latere loopbaan. De gedegen diplomatieke en militaire training maakten het mogelijk dat Willem een rol op zich nam die hem uiteindelijk de eretitel ‘Vader des Vaderlands’ opleverde maar ook tot vijand van Filips II maakte en uiteindelijk het leven kostte.

Het boek is opgedeeld in twee delen:

  • De opleiding tot edelman, 1545-1551

Hierin wordt ingegaan op de geschiedenis en opkomst van het Huis Nassau en aspecten die hoorden bij de opvoeding van een jonge edelman, zoals het oefenen met wapens, de deelname aan toernooien en de jacht en de diplomatieke reizen in gezelschap van landvoogdes Maria van Hongarije.

  • Van militair en staatsman tot leider van de opstand

In dit deel is te lezen dat kort nadat Willem 18 jaar werd hij zijn eerste aanstelling in het leger kreeg en al spoedig actief meedeed in offensieven. In de zeven jaren dat hij dienst deed, bleek hij een geschikte en voorzichtige veldheer; hij was ‘geen marionet’, maar maakte analyses en trok zijn eigen plan. In het slothoofdstuk komt het ontstaan van de Opstand aan bod, waarin Willem onder grote druk van opstandelingen werd gedwongen tot geweld tegen de Spanjaarden. Onbedoeld brak zijn finest hour aan.

Willem in het Nationaal Militair Museum

De hoofdstukken zijn verrijkt met kaderteksten over specifieke facetten van het leven in de zestiende eeuw, bijzonderheden over het leven als edelman en opmerkelijke voorwerpen. Objecten maken sowieso een belangrijk onderdeel uit van deze publicatie. Ieder hoofdstuk wordt gevolgd door een aantal pagina’s met objecten en beschrijvingen. Dit boek is immers gepubliceerd ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Willem’ in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en het boek doet tevens dienst als catalogus. De auteurs zijn beiden als conservator werkzaam bij het museum.

Patriottische opmaak

De vormgeving waarin rood, wit en blauw en oranje de boventoon voeren, geeft het boek een vaderlandslievend tintje. Het is rijk geïllustreerd waarbij het enige nadeel is dat sommige plaatjes klein zijn om deze in te passen in de tekst die in drie kolommen is opgedeeld. De museumobjecten geven een prachtig beeld van de materiële cultuur van de hogere kringen in de zestiende eeuw.

De uitstraling van het boek en de aantrekkelijke prijs van € 19,95 maken het voor velen mogelijk zich te verdiepen in deze belangrijke fase in het leven van Willem van Oranje en daardoor zijn latere levensloop en het ontstaan van de Tachtigjarige Oorlog beter te begrijpen.

Punt, J. en Sloos, L.Ph.,

Willem van Oranje, De jonge prins als edelman en militair

(Zutphen 2018)
ISBN 9789462492875, € 19,95, 192 p.

Uitgeverij Walburg Pers

[bol_product_links block_id=”bol_5b0b001e60049_selected-products” products=”9200000085203899″ name=”Willem van Oranje” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!