Zeven eeuwen geschiedenis in Graven van Holland

Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880–1580) is een volledig herziene en uitgebreide uitgave van de eerste druk uit 1995. Het is dan ook een uniek overzichtswerk voor iedereen die zich interesseert voor het ontstaan van de Hollandse en
Zeeuwse gewesten.

Middeleeuwse vorsten in woord en beeld
Zeven eeuwen geschiedenis in Graven van Holland

Eind juni 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de boekuitgave Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580), geschreven door D.E.H. de Boer en E.H.P. Cordfunke. Het boek bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven. Elk van hen drukte een stempel op de ontwikkeling van het graafschap, dat heden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland omvat.
De reeks begint in de 9de eeuw met Gerulf, de stamvader van het Hollandse huis.

Vervolgens komen de graven en gravinnen aan bod die gedurende zeven eeuwen het bewind voerden, zoals Arnulf, Floris V, Jacoba van Beieren en Karel de Stoute. De serie eindigt met de Spaanse Filips II, die tot de afzwering in 1581 graaf van Holland was. De graaf als landsheer verdween hiermee uit de geschiedenis van Holland.

De portretten in Graven van Holland schilderen in woord en beeld de levens van graven en gravinnen die door hun doelbewuste politiek, of door de spelingen van het lot, de ontstaansgeschiedenis van Holland markeren. En door de centrale rol die Holland speelde in
het netwerk van Nederlandse gewesten, zijn zij meteen de getuigen van het prille ontluiken van de ‘staat’ der Nederlanden, zoals die groeide uit de cluster van graafschappen en hertogdommen, die geleidelijk in één hand kwamen.

Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880–1580) is een volledig herziene en uitgebreide uitgave van de eerste druk uit 1995. Het is dan ook een uniek overzichtswerk voor iedereen die zich interesseert voor het ontstaan van de Hollandse en
Zeeuwse gewesten. Het boek is rijk geїllustreerd met onder meer de Gravenportretten in het Haarlemse stadhuis en met de recentelijk ontdekte tekeningen van de graven van Holland in het Wapenboek van Hendrik van Heessel uit 1456.

Prof. dr. E.H.P. Cordfunke doceerde aan de UvA. Prof. dr. D.E.H. de Boer doceert middeleeuwse geschiedenis aan de RUG. Beiden publiceerden eerder over geschiedenis en archeologie.
Door D.E.H. de Boer & E.H.P. Cordfunke,
Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880–1580)

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur
en zwart-wit, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.644.0, prijs € 29,95; vanaf 1 januari 2011 wordt de prijs € 34,95 – 192 pagina’s.

1 Reactie op Zeven eeuwen geschiedenis in Graven van Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf je in voor TOEN!