Broek en Waterland, samenwerking en conflicten

In Broek en Waterland ontsluiten diverse auteurs historische bronnen van de regio Waterland.

Waterland is een regio in Noord-Holland waarin plaatsen als Purmerend, Monnickendam, Edam en Broek in Waterland liggen. Over deze streek is het ‘Broekboek’ verschenen. Broek en Waterland is een initiatief van het Waterlands Archief om de bronnen die daar opgeslagen zijn toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Mee- en tegenwerken

Het thema van deze bundel is samenwerking en conflicten tussen de Waterlandse steden en dorpen in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze onderwerpen worden uitgewerkt in vijf bijdragen.

In het overzichtsartikel ‘Broek in Waterland in bestuurlijk en regionaal perspectief tot 1600’ is onder meer te lezen dat de heerlijkheid Waterland in de late middeleeuwen onderdeel werd van het graafschap Holland.

Daarna volgen enkele casestudies:

  • Samen tegen de baljuw, Bestuurlijke samenwerking in de Waterlandse Unie in de 17e en 18e eeuw
  • De economisch-historische footprint van Waterland (1400-1800)
  • Rond de droogmaking van de drie Waterlandse meren, Waterstaat, infrastructuur en representatie in Waterland (1623-1650)
  • Weerbare mannen van Broek in Waterland, Krijgsgeweld en oorlogsdreiging in ‘1572’ en ‘1672’

Woelig Waterland

De auteurs hebben zich gericht op wat er gebeurde in Waterland en niet zozeer op wie die gebeurtenissen beleefden. In de teksten zijn het de besturen, dorpen en steden die handelen, de vroegere Waterlanders blijven grotendeels buiten beeld. Hun namen zien we wel in de vier overzichten van het landbezit in Broek in Waterland.

Voor verlevendiging zorgen de vele kleurenillustraties en kaderteksten. Groen is de overheersende kleur in de vormgeving. Het weerspiegelt de uitstraling van dit agrarische veenweidegebied. Dat de geschiedenis van dit waterrijke gebied veelkleuriger is, maakt Broek en Waterland duidelijk: het kende aan het einde van de middeleeuwen immers een bloeitijd als handelsgebied en rivaliseerde zelfs met de machtige buur Amsterdam.

Loek Zoon red.,

Broek en Waterland, Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811

(Hilversum 2019)

ISBN 978 90 8704 809 9, € 26,-, 224 pag.

Uitgeverij Verloren

[bol_product_links block_id=”bol_5dffbbd564ab7_selected-products” products=”9200000124360909″ name=”broek en waterland” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FF9C38″ border_color=”D21C00″ width=”200″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!