De uitvinding van seks: woensdag weetje

We genieten ervan. En we verlangen ernaar. Seks! De bom onder onze voortplanting. Heb je je wel eens afgevraagd wie het deed? Wat? De uitvinding van seks.

de uitvinding van seks

Grand Canyon 2013. Auteur: Roger Bolsius (eigen werk). CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons.

de uitvinding van seks

De continentale puzzel in elkaar gezet op de kaart van Pangea zoals dat er 250 miljoen jaar geleden uit zag. Auteur: Kieff (File:Pangaea continents.png) CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons.

Supercontinent Pangea

De geologische geschiedenis van de aarde brengt ongeveer om de 500 miljoen jaar continenten bij elkaar in een supercontinent om dit vervolgens weer af te breken. Wij leven in een tijdperk waarin het meest recente supercontinent Pangea opgebroken is in de continenten Eurazië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Antarctica en Australië.

Het ontstaan van Pangea, ongeveer 250 miljoen jaar geleden, leidde tot de belangrijkste ontwikkeling aller tijden: de uitvinding van seks.

Mens

Aangezien de gemeenschappelijke voorouder van chimpansees en mensen tussen zes en zeven miljoen jaar geleden om de hoek kwam kijken en het oudst bekende fossiel van onze eigen soort, de Homo sapiens, slechts ongeveer 195.000 jaar oud is, mag het duidelijk zijn dat we het bij de uitvinding van seks over een ander hitsig dier hebben.

Reptiel

Een dier dat zijn voetstappen achterliet op de plek die we nu kennen als de Grand Canyon. Lang voordat de Colorado rivier de beroemde kloof in het landschap van Arizona in de Verenigde Staten sleet, liepen hier de eerste reptielen rond. Zij kregen hun kans toen Pangea ontstond.

De reptielen wisten zich namelijk zeer succesvol aan te passen aan de grote woestijngebieden van Pangea. Hun evolutie valt samen met de uitvinding van seks. Zij gaven hiermee het startschot voor een evolutionaire ontwikkeling die ook tot het ontstaan van zoogdieren en de mens zou leiden.

Uit zoogdierreptielen (dicynodonten) ontstonden de eerste primitieve zoogdieren.

Wat is zo revolutionair aan de uitvinding van seks?

Amfibie

Voordat reptielen er in slaagden om de woestijn van Pangea te koloniseren, waren amfibieën de dominante diersoort op aarde.

Zij bevruchten noodgedwongen hun eitjes buiten het lichaam om, in rivieren en poelen. Denk aan de wijze waarop kikkers hun kikkerdril omtoveren tot visjes, die vervolgens een kleine kans maken om daadwerkelijk tot kikkerprinsjes en –prinsesjes uit te groeien. Vijanden liggen overal op de loer om kaviaar te maken van amfibische eitjes en versmaden de visjes ook niet.

Interne bevruchting met behulp van seks

De uitvinding van seks hield in dat reptielen voortaan aan interne bevruchting deden. Embryo’s ontwikkelen zich in vloeistoffen binnen de beschermende harde schil van een reptielen ei. Zo konden reptielen in droge gebieden toch voor nageslacht zorgen.

Alligators zijn nauw verwant aan de reptielen van 250 miljoen jaar geleden. Schotse geoloog en professor Ian Stewart besloot nader kennis te maken met een van hen.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ryJrduj16HM[/youtube]

Zoogdier

Zoogdieren zouden de volgende evolutionaire stap zetten: zij namen de voedende vloeistoffen voor een embryo in het lichaam zelf op. Van dit principe maken wij mensen nog steeds dankbaar gebruik. Onze kinderen hebben in de regel een voorsprong van negen maanden voordat ze de wereld in komen.

Toen Pangea 200 miljoen jaar geleden begon op te breken, namen de continenten die ontstonden en waar wij nu op leven de uitvinding van seks met zich mee.

Wist je dat

je Nederland op de kaart van supercontinent Pangea iets ten zuidoosten van Groenland moet zoeken? Bekijk deze projectie van onze huidige wereldkaart op Pangea:

Pangea huidige wereldkaart

Projectie van onze huidige wereldkaart op die van het supercontinent Pangea. Nederland is te vinden ten zuidoosten van Groenland en westen van Duitsland. Bron: eatrio.net.

Bronnen

                          Lees meer in de schandalige seks! Historiën special

[bol_product_links block_id=”bol_5443aa4471bf3_selected-products” products=”1001004002714689,9200000022074345,9200000022074381,1001004001766936,9200000007017083,666884437″ name=”continenten” sub_id=”” link_color=”E94C00″ subtitle_color=”E94C00″ pricetype_color=”000000″ price_color=”E94C00″ deliverytime_color=”C20318″ background_color=”FFDF80″ border_color=”E94C00″ width=”600″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Tim Wachelder

Tim Wachelder studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Europese Expansiegeschiedenis. Behalve over koloniale geschiedenis schrijft hij ook over militaire, culturele en Nijmeegse geschiedenis. Sinds 2007 is hij webredacteur bij Historiën.

More Posts

1 Reactie op De uitvinding van seks: woensdag weetje

Schrijf je in voor TOEN!