adel

Kennemer adel in de volle middeleeuwen

Eind februari 2013 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen [1050-1350] van Erik Cordfunke. Lees verder

Een verboden liefde in de negentiende eeuw

Stromende regen. ‘Dan gaan we hier naar links’. Ik ken Wim al jaren. Fietsend gaan we het heuveltje op. Bovenop staat een grote markante villa. ‘Hier woonde de barones’, zegt hij. ‘Wim’, zeg ik, ‘de deur staat open!’ We aarzelen geen moment en zonder onze fietsen op slot te zetten stormen we naar binnen. Meteen worden we achtervolgd door twee bewakers. We mogen niet naar binnen. Nadat we ons verhaal, althans dat van Wim Coster, hebben uitgelegd, mogen we bij hoge uitzondering het pand in. De trap op. Mijn hart bonst in mijn keel. ‘Via deze trap ging de barones naar boven, naar haar slaapvertrek, voor haar verboden liefde!’, roep ik. ‘Met de dominee’, vult Wim aan. ‘De geilaard’, denk ik, maar temidden van louter mannelijk gezelschap doe ik er het zwijgen toe. Lees verder

Adel en ridderschap in Gelderland

Eind 2013 is er een nieuw boek verschenen over de adel en ridderschap in Gelderland: Adel en ridderschap in Gelderland: tien eeuwen geschiedenis van uitgeverij WBOOKS.  Lees verder

Macht der edelen

In dit hoorcollege spreekt Coen Schimmelpenninck van der Oije over de geschiedenis van de Nederlandse adel, van de middeleeuwen tot nu.

Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!