genocide

Tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’

De wereld van de V.O.C.

‘Voorzichtig, zegt de conservator, als een aantal mensen de enorme papierstrook omzichtig vastpakt, ‘hij moet dáár hangen’. De mensen vormen een slang en allemaal hebben ze een deel vast. Stapje voor stapje lopen zij achter elkaar. De stook papier is een grote schat; een kaart van een kleine tien meter. Nu te bewonderen in het Nationaal Archief. Lees verder

De Armeense genocide en de Turkse toetreding tot de EU

De Europese Unie is een bron van discussie. Neem bijvoorbeeld het debat over het wel- of niet invoeren van de Europese grondwet en de discussie over de toetreding van bepaalde lidstaten tot de EU. Wat betreft dat laatste is er veel onenigheid over of Turkije een lidstaat mag worden van de Europese Unie. Naast politieke (het conflict met Cyprus) en culturele redenen (onder andere de positie van de vrouwen in de Islam) speelt ook de geschiedenis een belangrijke rol bij het wel of niet toelaten van Turkije tot de EU.

Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!