landbouw

Cato, Goed boeren

Als een Romeins grootgrondbezitter halverwege de tweede eeuw voor Christus zijn landbouwbedrijf wilde opzetten, deed hij er goed aan Goed boeren van Cato te raadplegen. Lees verder

Aan grond gebonden

Zaterdag 8 november 2014 zal om 14.00 uur in het Oale Roadhoes te Tubbergen ‘Aan Grond Gebonden’ worden gepresenteerd. Het boek telt zo’n 400 pagina’s en bevat ongeveer 70 foto’s. Het geheel is van ruim 1200 bronvermeldingen en annotaties voorzien. De publicatie is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de Ridderschap van Overijssel en van de Stichting Instandhouding Havezathe Herinckhave.  Lees verder

Schrijf je in voor TOEN!