Tijdschrift Moderne Tijd

Tijdschrift De Moderne Tijd laat zien dat de lange negentiende eeuw in Nederland en België een kleurrijke tijd was. 

Hoewel het eerste nummer van De Moderne Tijd, De Lage Landen 1780-1940 in 2017 verscheen, kent het tijdschrift toch al een geschiedenis. Het is de voortzetting van De negentiende eeuw.

Lange negentiende eeuw

In de Inleiding worden de voornemens uitgewerkt wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe. Het is namelijk “de wens om het tijdschrift nog aantrekkelijker te maken.” Allereerst is het de opzet om de periode van aandacht te verruimen tot de lange negentiende eeuw, 1780-1940, om “op een overtuigende wijze ontwikkeling en continuïteit te laten zien.” Ten tweede krijgt het tijdschrift een frisser uiterlijk met afbeeldingen in kleur.
Beide doelen blijken al behaald in het eerste nummer.

Oorlogsliteratuur

Een zeer lezenswaardig artikel van Myrthel Van Etterbeeck gaat immers over de tijd na 1900: de oorlogsliteratuur van de Vlaamse schrijver Abraham Hans. Het artikel onderstreept de gedachte van de redactie dat er “fascinerend onderzoek” wordt gedaan naar de periode van het interbellum. Hans was een populair auteur van volksboeken in Vlaanderen. Zijn invloed reikte verder dan alleen goed bestede leesuren: “Zelfs de minst politiek georiënteerden onder zijn publiek kregen op die manier een gepolitiseerd beeld van de Vlaamse ervaring tijdens de Eerste Wereldoorlog mee. […] De belevenissen van de personages vormen een levendige illustratie van de nood aan meer rechten voor de Nederlandse taal in België.”

Marita Mathijsen

Wat betreft het kleurgebruik is het startnummer geen opzichtige showcase. De eerste afbeeldingen van het eerste artikel bevatten weinig kleur. Dat heeft met de bronnen te maken die Marita Mathijsen -“die aan de wieg stond van onze werkgroep en het tijdschrift”- toont: titelbladen van historische romans. Maar bij een afbeelding van een prachtige paarse boekband is duidelijk dat auteurs en lezers veel profijt van de kleurendruk. Overigens, twee van de vier tijdschriften per jaar verschijnen in kleur.

Wetenschappelijk niveau

Door de specialistische onderwerpskeuze, het wetenschappelijk niveau en aandacht voor het onderzoek an sich blijft De Moderne Tijd ondanks de positieve vernieuwing een tijdschrift voor een kleine kring. Maar dat staat de “trots en vreugde” waarmee de redactie het eerste nummer presenteert niet in de weg.

Titel

De Moderne Tijd

Subtitel

De Lage Landen, 1780-1940

Jaargang
2017-

Thema
Geschiedenis en cultuur

Periode 1780-1940
Land
Nederland en België

Pagina’s
112

Frequentie
4x per jaar

Initiatiefnemer
Werkgroep De Moderne Tijd, onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden

Uitgeverij
Verloren, Hilversum

Informatie
demodernetijd.nl/tijdschrift/

Leon Mijderwijk

Leon Mijderwijk (1975) studeerde voor Leraar Geschiedenis 2e graads aan de HU en deeltijd Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zijn aandacht gaat uit naar de vroege middeleeuwen, in het bijzonder van Engeland. Hij schreef artikelen en recensies voor Westerheem, Archeologie Magazine, So British & Irish, Muntkoerier en Filatelie. Leon is redactiemedewerker van het Detectormagazine en Historiën-redacteur. Hij onderhoudt contact met diverse uitgeverijen, archeologen en historici.

More Posts

Schrijf je in voor TOEN!